Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes finalitzats Unitat TIC

 Projectes finalitzats des de la posada en marxa de la UTG fins al 27/06/2019

Projectes comuns o transversals

 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
Projecte de traspas de la gestió PC PAS a UPCnet (plataforma GED) - PCs C6S1 i Doctorat UTG PCs i repositori del PAS gestionat per UPCnet Poder cobrir la manca de personal de suport amb el servei de UPCNet
 Homegenitzar els PCs del PAS de la UPC
Suport TIC al projecte d'adequació dels espais de la UTG UTG C6S1: Adequació espai, connexió xarxa, telefonia i coordinació trasllat
FIS: Comunicacions I firewall bridge a l’espai B4-003 per a la unitat de Doctorat
Adequació C6S1 i espai doctorat
Organització de la Unitat TIC de la nova UTG UTG Organització adaptada a model UTG
 Gestió del canvi...
 Pla de desenvolupament de competències de l'equip
 Trasllat a nous espais (en alguns casos)
Aprofitar reorganització per millorar eficiència, coordinació entre els tècnics i aprofitar sinergies
Posada en marxa web UTG UTG Web operativa 1/3
Millores posteriors descripció serveis
Millorar comunicació
Adequació de permissos i aplicacions al canvi a UTG UTG Demanar permisos/adaptacions aplicacions de gestió corporatives: identificar i sol·licitar canvis necessaris a responsables dels sistemes de informació corporatius. Que tot funcioni bé un cop realitzats els canvis a la base de dades de personal derivats del canvi RLT
Posada en marxa nou sistema de reserves de la UTG FIB, EEL, ENTEL, OE, FIS… Aplicació de reserva per a sales de reunions i presentacions que no requereixen reserva periòdica Simplificar les reserves als usuaris / Amb la creació de la UTG es necessita homogeneitxar processos
Posada en marxa butlletí UTG Totes Butlletí enviat
Millores posteriors descripció serveis
Millorar comunicació Projectes específics de les unitats acadèmiques

 

Projectes específics de les unitats acadèmiques

Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat
AC: Actualització i renovació intranet AC Actualització de la plataforma Eliminem Drupal obsolet
AC: Actualització i renovació LoadBalancers AC Actualització cap a una plataforma mixta física-virtual Reducció del cost
AC: Aplicació Damero AC Organització de la docència del Departament Generació automàtica de llistes de professorsxassignatura
 Suport a la planificació docent
AC: Aplicació de gestió d'actes AC Gestió de la convocatòria i de la documentació relacionada amb Juntes i Consells Eliminem Drupal obsolet
AC: Aplicació gestió contingut pantalles informatives AC Permetre la gestió dels continguts per part del/la secretari/a del departament Gestió més dinàmica de la informació
AC: Renovació parcial del clúster de computació AC Adquisició equips
 Renovació 13 nodes
Augment de la capacitat de la infraestructura
EEL: Instalación firewall nuevo CPD EEL Instalación servidor firewall para el nuevo CPD Seguridad
EEL: Modificaciones en la aplicación de la Bolsa de Trabajo del Patronato EEL Adaptar con peticiones del PDI responsable del Patronato Mejor usabilidad
EEL: Renovación equipos aula de postgrado EEL Instalación del pc y el proyector Renovación
EEL: Renovación servidor administración EEL El actual está fuera de mantenimiento
EIO: Virtualitzadores EIO migrades a Ubuntu EIO Les tres virtualitzadores del CPD migrades al sistema operatiu Ubuntu Major rendiment i fiabilitat
ENTEL: Renovació equips xarxa C5 (espai recerca ENTEL). Direccionament privat. ENTEL   Equips actualitzats i en manteniment
ETSETB: Acollida del nou Equip Directiu ETSETB Equips de treball i entorn pel nou Equip Directiu.
ETSETB: Actualització de la xarxa a 1Gb Aularis A2 ETSETB
ETSETB: Convenis ETSETB Posada en marxa dels Convenis de Pràctiques d'Empresa Curriculars
ETSETB: Convenis-ED ETSETB Integració del Grau E.Dades al aplicatiu de Convenis no curriculars
ETSETB: Ravada (Projectes de suport a l’activitat docent) ETSETB Evolucionar el producte
FIB: Amplicació num llocs de treball aules informàtiques FIB Ampliació aula A5S102
FIB: Beques per Màsters FIB Automitzar procediment de petició de beques
FIB: Integració del Racó amb el nou sistema de Single Sign On de la UPC FIB Integrar Racó de la FIB amb adAS SSO Evitar tenir un CAS propi
 Obrir la possibilitat de autetificació via UNIFICAT
FIB: nova eina de confecció dels tribunals FIB Implementar nova eina de confecció dels tribunals
FIB: Ordre de Matrícula per Màsters FIB Implementar nou ordre de matrícula dels màsters
FIB: Posada en marxa servei d'escriptoris remots (RAVADA) a la FIB FIB Escriptoris virtuals per assignatures concretes
 Accés a l’estudiantat
FIB: Renovació equips laboratoris informàtica (Pla TIC i finançament FIB) FIB Adquisició equips i Renovació 3 aules informàtiques Equips actualitzats i en manteniment
FIB: Renovació equips xarxa aules A5 (Pla TIC i finançament FIB) FIB Adquisició i renovació dels equips Equips actualitzats i en manteniment
FIS: Actualització dels servidors obsolets del que era el Departament del FEN     Tancar forats. Actualitzar serveis per desprès poder-los migrar amb més facilitat (cPanels, per exemple)
FIS: Migració de les dades del Clúster de fluids a un volum iSCSI FIS   Escalabilitat en el volum d’enmagatzematge, seguretat I redundància de les dades.
FIS: Migració dels contenidors OpenVZ a màquines virtuals amb KVM I Libvirt. FIS    
FIS: Tancar autenticació per password a tots els clústers de càlcul del departament FIS   Tancar forats, minimitzar l’exposició dels serveis.
MAT: Assumir tots els serveis secció MAT al Campus Nord MAT Assumir el serveis TIC de la secció de MAT a l'edifici OMEGA Adaptar-se a model UTG
MAT-ETSETB: Ampliació capacitat servidors grup IONSAT MAT Afegir discos i reconfigurar sistemes de fitxers Ampliació de capacitat i millora del servei
MAT-ETSETB: Renovació equips xarxa MAT-ETSETB al C3. Rang privat 10.4.104.0/24     Equips actualitzats i en manteniment
RDLab: Canvi ubicació CPD Omega CS Canvi d'ubicació física dels servidors No tenim espai de creixement per servidors
RDLab: Connexió redundant a 10Gb amb la troncal UPC CS Tenir connectivitat redundada a la troncal Tenir connectivitat redundada a la troncal
RDLab: Estudi de migració webs a CPANEL CS Uniformitzar la gestió de webs de projectes i congressos Actualment la gestió és manual
RDLab: Gestor de cues Slurm CS Actualització del gestor de cues HPC El gestor actual no evoluciona i està fora de manteniment (SGE)
RDLab: Renovació de certificats web (https) CS Tenir certificats web no caducats Els certificats actuals caduquen a l'estiu
TSC: Actualització del servei d'enregistraments CASTER per a docència i recerca TSC Actualització del sistema d'enregistrament i del servidor a la versió actual per corregir inestabilitats i evitar errors recorrents en l'aplicació. Millora de l'estabilitat del servei i preparació per adaptar-se a la futura solució UPC basada en Opencast.
TSC: Migració de webs de TSC a Genweb TSC Trasllat dels portals web de TSC, doctorat i diversos grups de recerca al Genweb de la UPC. Unificació de la gestió dels serveis web del Departament i millorar-ne la disponibilitat.
TSC: Migració del servei de gestió de viatges del TSC a la nova aplicació de viatges de la UTG TSC Exportació de dades i adaptació a les especificacions funcionala de la nova aplicació de gestió de viatges. Homogeneitzar les eines de suport a la gestió de la recerca.
TSC: Migració parcial CPD TSC a edifici Vertex TSC Trasllat dels servidors que hostatgen els serveis principals de TSC. Millora de la disponibilitat
dels serveis i reducció de
consum al CPD per poder-hi
instal·lar nous equips.
TSC: Migració webs de recerca al cPanel UPC TSC Agrupació de tots els serveis web específics de suport a la recerca fent ús de l'entorn cPanel UPC. Disposar d'un sistema únic, àgil i robust per a la gestió de webs de projectes de recerca.
TSC: Nou servei Drive-TSC basat en Nextcloud TSC Consolidació del servei al nou núvol TSC (Openstack+CEPH), actualització del servei d'Owncloud 9.1 a Nextcloud 10 i aplicar millores de rendiment amb MaxScale. Solucionar problemes de compatibilitat, ampliació de la capacitat i millorar el rendiment del servei.
TSC: Núvol de serveis de TSC amb OpenStack TSC Actualització i ampliació del núvol de serveis amb OpenStack+CEPH. Resoldre colls d'ampolla i millora del rendiment dels serveis comuns per a PDI, PAS i Est.