Comparteix:

Serveis Tècnics Laboratoris

Competències/Funcions

 • Serveis tècnics de suport a la recerca i transferència de tecnologia (assaigs, anàlisis, mesures, realització de prototips, instal·lacions, logística, campanyes de mesures, proves de camp.)
 • Serveis tècnics de suport a la docència (preparació de materials i suport en la realització de les pràctiques)
 • Atenció als usuaris dels laboratoris, PDI i estudiantat.
 • Gestió de proveïdors i serveis.
 • Assessorament, gestió i tramitació d’adquisicions de material i equips.
 • Inventariat, gestió, instal·lació, configuració i manteniment d’equipament de laboratori.
 • Informes tècnics sobre noves tecnologies, productes i/o equips. Procediments de treball.
 • Aplicació normativa PRL
 • Aplicació normativa tractament i gestió residus.

  

Equip i contactes

Coordinació Serveis Tècnics

Joaquim Giner Nos

Departaments amb seu al Campus Nord
Persona de contacte 
710 Departament d’Enginyeria Electrònica

Recerca

Xavier Fermín Quesada
Miguel García Molina
Alfonso Mendez Moya


Docència
Melchor Fuentes Gómez
Vicente Ruiz Miera

739 Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Recerca

Oriol Escoté Lluís
Sergio Garcia Escriche
Jordi López Regueiro
Teófilo Mayordomo Vicente
Víctor Polo Querol
Rubén Tardío López
Vacant


Docència
Vicente Gómez Oviedo
Sergio Zarza Sánchez

748 Departament de Física

Recerca

Joan Ramon March Murria

Docència
Matías Ibarra Bailón 

Departaments sense seu al Campus Nord Persona de contacte
707 Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Recerca

Joan Vidós Cervelló
Albert Marton González

Docència
Marc Roig Sebé

 

 Indicadors 2023

 • Dades generals

  2 Centres docents 

  7 Departaments 

  5 Seus departamentals 

  11 Edificis 

 • Laboratoris

  xxx Laboratoris docents

  xxx Laboratoris de recerca

  xxx Metres quadrats

  xxx Número de comandes gestionades

  xxx Tècnics

  xxx Tècnics PSR