Comparteix:

Unitat Suport Institucional i Relacions Externes FIB

Donar suport de gestió i serveis en relació als àmbits de relacions institucionals i relacions externes de la Facultat

Missió

Donar suport de gestió i serveis en relació als àmbits de comunicació institucional i projecció externa, promoció, relacions institucionals i suport a la Direcció i els Òrgans de Govern de la Facultat i fer el seguiment i la gestió de la Garantia Interna de Qualitat i els Processos de Verificacions d'Estudis, d'acord amb la gestió Universitària, el marc legal aplicable, i les directius de l'Equip Deganal de la Facultat i de la Responsable de la Unitat Transversal de Gestió TIC de Campus Nord, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a totes les persones usuàries.

 

Competències/Funcions

 • Informació i assessorament
 • Suport direcció i òrgans govern
 • Planificació estratègica i avaluació institucional
 • Suport elaboració pressupost
 • Comunicació institucional i projecció exterior
 • Relacions externes i aliances estratègiques
 • Promoció institucional i dels estudis
 • Sistema Garantia Interna Qualitat i processos verificació estudis
 • Orientació, acollida, inserció laboral i fidelització d’estudiants
 • Actes acadèmics i institucionals

 

Guies de serveis


Estructura

La Unitat Especialitzada s'estructura en:

Suport Institucional

 • Dóna suport a l'Equip Deganal i els Òrgans de Govern
 • Dóna suport organitzatiu i protocol·lari als Actes Institucionals
 • Comunicació externa i interna dels actes institucionals de la Facultat
 • Dóna suport a les aliances i visites  Internacionals
 • Manté i dinamitza els continguts web i xarxes socials
 • Bases de dades institucionals

Relacions Externes

Empreses

 • Assessora a les empreses i institucions quant a les diferents possibilitats de patrocini i col·laboracions.
 • Estableix, desenvolupa i fa el seguiment dels convenis i aliances amb el món empresarial.
 • Gestiona i tramita les pràctiques acadèmiques de l'estudiantat.

Promoció

 • Organitza, desenvolupa i fa el seguiment de les actuacions de Promoció de les titulacions impartides per la Facultat.
 • Manté i dinamitza els continguts web i xarxes socials.

Associacions

 • Dóna suport i Assessorament a les Associacions d'estudiantat i als titulats i titulades.

Qualitat

 • Gestiona els processos relacionats amb l'Avaluació Institucional del Centre, les titulacions i el Sistema de Garantia interna de Qualitat.
 • Memòria Acadèmica
 • Planificació Estratègica

 

Equip

Cap de la Unitat: Rosa Anglès

Àmbit de Suport Institucional: Tània Polonio, Núria Font

Àmbit de Relacions Externes:  Merche Bombín, Natàlia Forcada

L'equip compta amb Eugènia Bretones, Tècnica Staff, a més de les persones integrades als Àmbits funcionals. 

 

Localització i contacte

Email cap de la unitat: rosa.angles@upc.edu

Emails genèrics per temes:

Direcció: @upc.edu
Convenis de cooperació: @upc.edu
Mobilitat: @upc.edu

 

Telèfon de contacte de la unitat: 93 401 69 54

Horari d'atenció presencial

Edifici B6, Campus Nord UPC
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Atenció presencial

 Indicadors curs 2022/2023

 • Estudis FIB

  3 Graus 

  5 Màsters 

  Altres estudis en els que participa la FIB:

  1 Grau 

  5 Màsters

 • Àmbit d’Empreses

  x Empreses participants Fòrum 

  x Convenis de Cooperació Educativa 

  x Convenis Projecte Avançat d'Enginyeria 

 • Àmbit de Promoció

  x Jornades de Portes Obertes

  x Sessions informatives Màsters

  x Notícies publicades al web

  x Campanyes de notícies realitzades en mitjans

 • Àmbit Institucional

  x Actes de Graduació

  x Graduats

  x Acompanyants actes graduació

  x Altres actes acadèmics