Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estructura i organització / Unitat Gestió Estudis Grau i Màster ETSETB

Unitat Gestió Estudis Grau i Màster ETSETB

Missió

La Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster ETSETB té com a missió gestionar els processos i serveis associats als estudis de grau i màster (programació de la docència, gestió acadèmica dels estudis, gestió de les relacions internacionals lligades a la mobilitat de l'estudiantat, orientació i acollida a l'estudiantat) que ofereix l'ETSETB d'acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC, de la direcció de l’ETSETB i de la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit TIC Campus Nord, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Competències/Funcions

 • Suport elaboració i seguiment plans d’estudis
 • Planificació acadèmica
 • Organització docència
 • Accés
 • Matricula
 • Avaluació estudiantat
 • Beques i ajuts
 • Mobilitat estudiantat
 • Treball Final d’Estudis
 • Títols
 • Projectes d’innovació, seguiment i millora de la docència
 • Tràmits acadèmics
 • Informació i atenció a l’estudiantat
 • Pràctiques amb empreses
 • Suport als coordinadors i a les comissions acadèmiques dels Graus i Màsters

 

Guies de serveis

 

Estructura

Planificació Acadèmica ETSETB

Organització Docència

Anàlisi i Avaluació Docència

Gestió Acadèmica ETSETB

Gestió d'Estudis Grau i Màster

Mobilitat

Atenció Usuaris

 

Planificació Acadèmica ETSETB

Organització Docència

 • Plans d’estudi
 • Alta/Baixa assignatures
 • Oferta anual d’assignatures
 • Planificació i gestió horaris Graus i Màsters
 • Planificació i gestió de calendaris docents
 • Planificació espais per a la docència
 • Reserves espais puntuals i d’exàmens finals
 • Gestió i difusió guies docents
 • Atenció a usuaris
 • Publicació d’informació

Anàlisi i Avaluació Docència

 • Gestió de coordinadors d’assignatures
 • Gestió d’assignacions de PDI
 • Idioma d’impartició
 • Anàlisi de l’Activitat Docent
 • Gestió de grups i capacitats
 • Gestió i anàlisi enquestes a estudiants i assignatures
 • Atenció a usuaris
 • Publicació d’informació

Gestió Acadèmica ETSETB

Gestió d'Estudis Grau i Màster

 • Accés Grau i Màster
 • Matrícula
 • Avaluació
 • Gestió documental actes d'avaluació
 • Gestió expedient estudiants
 • Reconeixement activitats d'extensió universitària
 • Reconeixements/Convalidacions
 • Convenis de Cooperació Educativa gestió i avaluació
 • Canvis d’estudis i/o universitat
 • Tutories
 • Gestió TFG / TFM
 • Gestió de títols i homologació estudis.
 • Promocions
 • Atenció a usuaris
 • Publicació d'informació

Mobilitat

 • Admissió i matrícula Incomings
 • Assignació i nominació Outgoings
 • Documentació mobilitat estudiants
 • Expedient mobilitat: matrícula i avaluació
 • Gestió estudiants dobles titulacions universitats estrangeres
 • Atenció usuaris mobilitat i reunions informatives
 • Informació WEB mobilitat

Atenció Usuaris

 • Atenció presencial, telemàtica i telefònica
 • Certificacions acadèmiques
 • Trasllat d’expedients
 • Devolució preus públics
 • Anul·lació/renuncia matrícula
 • Autorització matrícula altres centres
 • Reserva de places i pròrrogues
 • Registre

 

Equip

Planificació Acadèmica ETSETB

Organització Docència

 • 1 Tècnic/a de Gestió, 1 Tècnic/a de Suport

Anàlisi i Avaluació Docència

 • 1 Tècnic/a de Suport

 

Gestió Acadèmica ETSETB

 Responsable 1 Tècnic/a de Gestió

Gestió d'Estudis de Grau i Màster

 • 2 Tècnic/a de Gestió, 1 Tècnic/a de Suport

Mobilitat

 • 1 Tècnic/a de Gestió

Sistema d'Informació i Atenció a l'Estudiantat

 • 2 Tècnic/a de Suport

 

Localització i contacte

Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de l'ETSETB

Alberto Clavero Navarro

Edifici B3, Despatx B3002. Campus Nord
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona [mapa]

jose.alberto.claveroupc.edu
Telèfon: 93 401 59 69