Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estructura i organització / Unitat Recursos i Serveis

Unitat Recursos i Serveis

Missió

Donar suport de gestió i serveis amb relació als àmbits econòmic, personal i d'equipaments i serveis, d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i del/la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit TIC amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Competències/Funcions

 • Elaboració propostes pressupost unitats acadèmiques
 • Execució i control pressupost unitats acadèmiques
 • Elaboració informes estats de comptes
 • Seguiment i reclamació dels Convenis de Cooperació Educativa
 • Gestió de tresoreria
 • Gestió de l’inventari
 • Adquisicions i viatges
 • Convocatòries internes d’ajuts
 • Informació personal i documental
 • Administració PDI, PAS i becaris
 • Serveis de recepció
 • Serveis externs/concessionaris
 • Gestió d’espais
 • Accessos
 • Documentació i arxiu

 

Guies de serveis

 

Estructura

La unitat especialitzada s'estructura en 3 subunitats:

 

Gestió econòmica

 • Elaboració propostes distribució centres docents
 • Elaboració informes liquidació pressupost centres docents
 • Propostes de distribució majors ingressos
 • Seguiment plans plurianuals inversió
 •  Habilitació capítol 2
 • Tresoreria
 • Planificació econòmica
 • Informes econòmics periòdics a equips directius
 • Facturació
 • Seguiment facturació i reclamació morositat
 •  Adquisicions amb càrrec al capítol segon
 • Viatges amb càrrec al capítol segon
 • Gestió de l'inventari
 • Gestió d'expedients de contractació
 • Execució del pressupost

Gestió de serveis

 •  Acollida personal, gestió accessos, llistes distribució, carnets UPC
 • Reserves d'espais i recursos UTG
 • Gestió de les beques d'aprenentatge
 • Enquestes satisfacció de serveis UTG

Serveis de recepció

 Responsables equips

 • Coordinació equips auxiliars de serveis diferents edificis
 • Coordinació continguts taulers edificis
 • Control i seguiment enviaments realitzats per unitats
 • Suport a la logística dels esdeveniments organitzats pels centres docents

Auxiliars de serveis

 • Paqueteria i missatgeria
 • Claus
 • Taulers d'anuncis
 • Bústies
 • Control d'accessos edificis
 • Optimització energètica edificis
 • Control magatzem
 • Manteniment, incidències i seguiment
 • Neteja, incidències i seguiment

 

Equip

Cap de la Unitat

Rosa Serapio 

Gestió econòmica

Responsable : vacant

Equip

Mercedes Noguera

Mercè Llorente

Marta Granero

Meritxell Freixa

Eva Valentin

Oriol Samaranch

Gestió de serveis

Celia Martin

Carme Macias

Serveis de Recepció

Responsables matí

Teresa Sallés Diego (ETSETB i departaments vinculats)

Miquel Monfort Tort  (FIB i departaments vinculats)

Responsables tarda

Jesús Gálvez Torras (ETSETB i departaments vinculats)

Javier Ruiz Martín (FIB i departaments vinculats)

Auxiliars de serveis

José Marcos

Pere Giménez

Emilio del Peso

Miriam Dieste

 

Localització i contacte

Cap de la Unitat de Recursos i Serveis: Rosa Serapio

Edifici C6 S1, Campus Nord

C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona [mapa]

gestioeconomica.utgcntic@upc.edu

rosa.serapioupc.edu

Telèfon: 93 4015676