Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estructura i organització / Unitat Serveis TIC

Unitat Serveis TIC

Missió

Proporcionar les solucions i els serveis TIC dins de l’àmbit d’actuació de la UTG CNTIC de la UPC, que seran properes i adaptades a les necessitats de la docència, la recerca i la transferència de resultats.

Contribuir activament a la innovació, la qualitat, l’eficiència i la consecució dels objectius de les unitats acadèmiques.

 

Visió

La Unitat de Serveis TIC és un agent d'innovació i canvi que col·labora i s'implica amb les unitats acadèmiques de l'Àmbit TIC del Campus Nord, per potenciar i transformar mitjançant les TIC la docència, la recerca i la transferència de resultats.

Som un referent en els serveis TIC universitaris i un aliat estratègic per a la recerca en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

 

Competències

 • Estratègia i planificació TIC
 • Infraestructures TIC
 • Entorn de treball i perifèrics associats
 • Atenció a l’usuari
 • Serveis TIC suport a docència i aprenentatge
 • Serveis TIC suport a la recerca
 • Serveis TIC suport gestió
 • Serveis multimèdia i audiovisual

 

Guies de serveis

 • PDI. Document de treball (provisional, pendent rebre feedback de tots els departaments)
 • PAS. Document de treball (provisional)
 • Estudiantat.Document de treball (provisional, pendent de rebre feedback d'una de les delegacions d'estudiants)
 • Equips directius i responsables d'àmbit. Document de treball  (provisional, pendent rebre feedback de tots els departaments)

Estructura

La Unitat Especialitzada s'estructura en els següents àmbits:

Coordinació transversal

 • Estratègia i planificació TIC.
 • Coordinació de la unitat.

Docència i Aprenentatge


 • Relació amb els equips directius de les escoles i Caps de les Unitats de la UTG relacionades amb la docència per assessorar-los i anticipar-se a les noves necessitats. Suport a la pressa de decisions.
 • Gestió de la cartera/portfoli de projectes dins de l'àmbit.
 • Serveis TIC suport a docència i aprenentatge
  • Subministra serveis TIC descentralitzats o subministrats per la UTG (segons catàleg).
  • Gestionar i administrar els sistemes informàtics i la xarxa de dades de les escoles i laboratoris docents garantint el seu funcionament i disponibilitat.
  • Garantir la seguretat, la fiabilitat i la integritat de les dades, dels sistemes i de les comunicacions.
  • Serveis multimèdia i audiovisual.
 • Atén les necessitats d’assistència i suport informàtic dels usuaris en l’àmbit docent (estudiants, PDI i PAS), així com les derivades dels projectes transversals de tota la Universitat en què els centres participin.

Sistemes de informació per a la docència

 • Gestió dels projectes relacionats amb els sistemes de informació per a la docència, l'aprenentatge i la gestió de la docència.
 • Relació amb els responsables funcionals processos àrees UTG associades als centres.
 • Desenvolupar i mantenir, amb mitjans propis, eines complementàries als sistemes de gestió i adaptacions a solucions de suport a la docència, PRISMA, ATENEA, webs escoles...
 • Disseny i desenvolupament d'aplicacions customitzades per a la docència o l'aprenentatge.
 • Suport a la transformació digital en els àmbits relacionats amb la docència.
 • Desenvolupament d' eines analítiques i quadres de comandament d'ajuda a la presa de decisions en l'àmbit de la docència.

Serveis TIC departamentals, suport a la recerca i transferència de resultats


 • Coordinar el funcionament dels informàtics de capçalera. Persones d'enllaç i proximitat de cada departament/unitat
 • Vetllar pels serveis TIC de proximitat per al PDI i grups de recerca, informant-los, assessorant-los.
 • Informa els usuaris dels departaments i unitats sobre el catàleg de serveis.
 • Treballa per millorar l'experiència de usuari del PDI en l' ús dels serveis TIC.
 • Relació amb els equips directius dels departaments per assessorar-los i anticipar-se a les seves necessitats. Suport a la pressa de decisions.
 • Gestió de la cartera/portfoli de projectes dins de l'àmbit.
 • Subministra serveis TIC descentralitzats o subministrats per la UTG (segons catàleg) en l'àmbit de la recerca i gestió transversal de la UTG:
  • Instal·la i manté el maquinari i el programari dels servidors, l'equipament client i l'equipament informàtic destinat al suport de la recerca i la gestió transversal de la UTG, així com la xarxa de comunicacions del seu àmbit territorial.
  • Gestionar i administrar els sistemes informàtics i la xarxa de dades dels departaments garantint el seu funcionament i disponibilitat.
  • Dóna suport informàtic als laboratoris de recerca o mixtes assignats a l'àrea.
  • Dóna suport informàtic a les àrees de la UTG de Suport a Doctorat, Suport a Departaments, Suport Recerca, Gestió Recursos
  • Garantir la seguretat, la fiabilitat i la integritat de les dades, dels sistemes i de les comunicacions.
 • Facilitar la implantació i la utilització dels sistemes d'informació i els recursos informàtics a tots els departaments.
 • Atén les necessitats d'assistència i suport informàtic dels usuaris del seu àmbit territorial, així com les derivades dels projectes transversals de tota la Universitat en què els departaments participin.
 • Gestionar compres TIC especialitzades en l'àmbit de la recerca.
 • Serveis avançats per a la recerca:

  • Definir les recomanacions per al disseny i manteniment de infraestructures d'alta computació, emmagatzematge d'alta capacitat, seguretat.
  • Vetlla pels nous serveis i requeriments avançats dels grups de recerca.
  • Vigilància tecnològica, punta de llança i disseny de nous serveis per a la recerca (per exemple Data Management, Coding Clinics...).

Gestió recerca i projectes transversals

 • Gestió de la cartera/portfoli de projectes de l'àmbit (sistemes de informació i serveis per a la gestió de la recerca, gestió departamental, gestió de recursos i gestió de doctorat).
 • Relació amb els responsables funcionals processos de la UTG.
 • Facilitar la interacció amb les diferents unitats acadèmiques així com la supervisió i la coordinació dels productes obtinguts i dels recursos emprats en l'anàlisi i la planificació de sistemes d'informació.
 • Definir les metodologies de gestió aplicables dins l'àmbit de UTG CNTIC orientades a la millora de l'eficiència.
 • Desenvolupar i mantenir, amb mitjans propis, eines complementàries als sistemes de gestió corporatius.
 • Disseny i desenvolupament d'aplicacions customitzades.
 • Suport a la transformació digital en els àmbits relacionats amb la gestió de la recerca
 • Desenvolupament d' eines analítiques i quadres de comandament d'ajuda a la presa de decisions en l'àmbit de la recerca.
 • Gestionar compres TIC més estàndard.
 • Gestionar contractes de serveis amb proveïdors.

Equip

Equip - Informàtics de capçalera

Projectes

 

Localització i contacte

Cap de la Unitat de Serveis TIC

Rosa Mª Martín Santiago