Comparteix:

Unitat Gestió Estudis Doctorat

Missió

Donar suport de gestió i serveis en relació als processos associats als estudis de doctorat (planificació i organització acadèmica) d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC, de l’Escola de Doctorat i de la cap de la UTG Campus Nord de l’àmbit TIC, amb la finalitat de desenvolupar la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Competències/Funcions

 • Suport al coordinador i a la comissió acadèmica del programa de doctorat
 • Elaboració de propostes de programes
 • Admissions
 • Matrícula
 • Proposta de tesi (pla de recerca)
 • Suport a la gestió de la Tesi doctoral
 • Títols
 • Informació i atenció a l’estudiantat
 • Menció d’Excel·lència (i altres convocatòries)
 • Doctorat Industrial
 • Beques i ajuts

 

Guies de serveis

 

Estructura

 

Organització acadèmica

Equip de persones

Cap de la Unitat: Beni Vázquez

Mari Cruz García 

Mònica Fernández Fernández

Joana Munuera

Aurora Rubio

Judith López Moreno

  

Localització i contacte

Email genèric: doctorat.utgcntic@upc.edu

Email cap de la unitat: beni.vazquez@upc.edu

Emails genèrics per programa


Horari d'atenció presencial

Edifici B4, despatx 003, Campus Nord UPC
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Atenció presencial

 Indicadors curs 2022/2023

 • Dades generals

  11 programes de doctorat 

  319 noves sol·licituds 

  120 plans de recerca aprovats

  95 tesis presentades

 • Estudiants matriculats

  583 estudiants matriculats

   20,8% dones - 79,2% homes

   41,5% becaris

   81,8%  temps complert - 18,2% temps parcial

   51,8% estudiants estrangers - 48,2% estudiants espanyol