Unitat Gestió Recerca i TRR

Missió

Donar suport de gestió i serveis amb relació a les activitats de recerca i TRR mitjançant informació i assessorament al PDI i gestió econòmica dels projectes, d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i del/la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit TIC amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Competències/Funcions

  • Informació i atenció al PDI
  • Assessorament sobre convocatòries nacionals, de europeus i establiment de convenis
  • Suport elaboració propostes presentació projectes nacionals, europeus i convenis
  • Suport als grups de recerca i CER’s
  • Suport execució despeses projectes, convenis i serveis (viatges, adquisicions, inventari, etc)
  • Assessorament i suport de contractació de personal
  • Comptabilització, control ingressos i facturació a clients
  • Seguiment dels estats de comptes dels projectes, convenis i serveis
  • Suport en les justificacions i tancaments de projectes i convenis
  • Suport en els requeriments i auditories de projectes

 

Guies de serveis

 

Estructura

Equip

Cap de la Unitat  

Jaume Julibert

Projectes Nacionals i Convenis                                             

Victòria Campillo

Sònia Navarro

Tom Creemers                                         

Projectes Europeus                                 

Maria del Mar Oliva

Alexandra Chaves

Irene Jorge

Mònica Altimira                                            

Contractació de Personal                       

Susana García ( FIB, DAC, EEL, CEPBA )

Maria Eugènia Martin ( ESAII, EIO, CS, TSC, ENTEL, ESSI, MAT )                 

Gestió Económica de Projectes      

Coordinació: Ana Ibañez i Aynie Khoe

AC: Cristina Carbajo, Fuencisla Lozoya, Elisabeth Cáceres i Sílvia Sutil

CS/ESSI: Paqui Núñez i Laura Aledo

ENTEL/MAT: Esther Monfort i Judith Obón

EEL: Sílvia Jiménez i Marta Melé

EIO: Fuencisla Lozoya

ESAII: Indara Pérez

FISICA: Indara Pérez

OE: Indara Pérez

TSC: Mercè Cano, Laura Carbajales i Anna Rodríguez

Altres Depts. sense seu central al CN: CTT Vèrtex,  Ana Ibañez i Aynie Khoe

Suport Directe Grups de Recerca: Pendent de cobrir 

Projectes específics ERC: Mònica Valbuena, Mònica Montes

 

Localització i contacte

Cap de la Unitat de Gestió de Recerca i TRR

Jaume Julibert

C6 S1, Campus Nord
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona [mapa]

jaume.julibertupc.edu
Telèfon: 93 934017747