Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estructura i organització / Unitat Gestió Estudis Grau i Màster FIB

Unitat Gestió Estudis Grau i Màster FIB

Missió

La Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster FIB té com a missió gestionar els processos i serveis associats als estudis de grau i màster (programació de la docència, gestió acadèmica dels estudis, gestió de les relacions internacionals lligades a la mobilitat de l'estudiantat, orientació i acollida a l'estudiantat) que ofereix la FIB d'acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit TIC Campus Nord, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Competències/Funcions

 • Suport elaboració i seguiment plans d’estudis
 • Planificació acadèmica
 • Organització docència
 • Accés
 • Matricula
 • Avaluació estudiantat
 • Beques i ajuts
 • Mobilitat estudiantat
 • Treball Final d’Estudis
 • Títols
 • Projectes d’innovació, seguiment i millora de la docència
 • Tràmits acadèmics
 • Informació i atenció a l’estudiantat
 • Pràctiques amb empreses
 • Suport als coordinadors i a les comissions acadèmiques dels Graus i Màsters

 

 

Àmbits

 

 

Planificació Acadèmica

 • Planificació docent
 • Recollida actividad docent del PDI, càrrega a Prisma
 • Recollida dels enunciats d'exàmens, publicació a Bibliotècnia
 • Gestió enquestes satisfacció activitat docent i assignatures
 • Suport al PDI en l'activitat docent
 • Manteniment guia docent GEI
 • Suport als processos de matrícula

Graus i Gestió Acadèmica

Graus

 • Gestió d'expedients
 • Suport tribunals TFG
 • Acreditació tercera llengua
 • Reconeixement activitats d'extensió universitària
 • Expedició i gestió documental de certificacions
 • Control finalització i tancament expedients

Gestió acadèmica

 • Introducció i modificació de qualificacions
 • Gestió documental actes d'avaluació
 • Gestió sol·licitud títols
 • Suport als processos de matrícula

Màsters i Relacions Internacionals

Màsters

 • Processos d'accés, admissió i acollida
 • Gestió d'expedients
 • Suport tribunals TFM
 • Expedició i gestió documental de certificacions
 • Control finalització i tancament expedients
 • Suport als processos de matrícula

Relacions Internacionals

 • Gestió acords de mobilitat
 • Processos d'accés, admissió i acollida estudiants (IN)
 • Matrícula estudiants (IN)
 • Atenció i assessorament estudiants (IN/OUT)
 • Gestió d'expedients (IN/OUT)
 • Expedició i gestió documental de certificacions (IN)
 • Preparació documentació sol·lictud títol (DTs)
 • Anàlisi de resultats i preparació d'informes
 • Difusió convocatòries

Sistema d'Informació i Atenció a l'Estudiantat

 • Informació i atenció a l'usuari (presencial, telefònica, telemàtica)
 • Gestió i resolució de tíquets
 • Manteniment dels apartats de la web
 • Suport a la gestió de graus i màsters
 • Suport als processos de matrícula

 

Equip

Planificació Acadèmica

 • Responsable: Carme Alcalà Val (, 93 405 4328) (Tècnica de Gestió)
 • Suport organització docent: Benny Orozco Rico (93 401 6951) (Tècnic/a de Suport)

Gestió Acadèmica

 • Graus ()
  • Laura Palanca Angulo (93 401 7728) (Tècnica de Gestió)
  • Lídia Martínez Rojas (93 401 5922) (Tècnica de Suport)
 • Màsters ()
  • Ivette Garcia Manuel (93 401 7729) (Tècnica de Gestió)
  • Carme Bernaus Garcia (93 401 7725) (Tècnica de Suport)
  • Montse Jándula Congost (93 401 1790) (Tècnica de Suport)

Relacions Internacionals ()

 • Carolina Martín Cantero (93 401 7116) (Tècnica de Gestió)

Sistema d'Informació i Atenció a l'Estudiantat

 

Localització i contacte

Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB

José Manuel Diéguez Pérez

Edifici B6, Campus Nord
C. Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona [mapa]


Telèfon: 93 401 7300