Consell de Direcció

 

Estableix i fa el seguiment de les línies estratègiques de la UTG, fa el seguiment dels serveis prestats, identifica les noves necessitats dels usuaris i proposa nous projectes, realitza propostes de millora dels serveis, crea o elimina les comissions delegades del Consell de Direcció. Ha de dotar-se de les normes de funcionament que considerin oportunes, respectant el que estableixen els Estatuts de la UPC.

Composició

Membres nats

Director/a ETSETB - Alba Pagès 

Degà/na FIB - Josep Fernández

Cap UTG-CN-TIC - Sara Pérez

Membres electes (per consens)

Director del Dpt. Enginyeria Electrònica - Jordi Salazar

Directora del Dpt. Arquitectura de Computadors - Beatriz Otero 

Professora del Dpt. Matemàtiques amb assignació al Campus Nord - Anna Rio