Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes en curs Unitat TIC

Projectes en curs Unitat TIC

 

Projectes en curs a data 27/06/2019

Projectes comuns o transversals


 Projectes comuns o transversals Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat % avenç actual Estat
Adaptació i implantació aplicació de gestió de viatges Totes Aplicació per gestionar les peticions de viatge del PDI i PAS de la UTG, amb circuit d'autoritzacions, comunicaciño amb agència i suport per a les liquidacions Simplificar i homegeneitzar processos/ poder donar servei a escala UTG 95 % En curs
Projecte de traspas de la gestió PC PAS a UPCnet (plataforma GED) - PCs PAS ADmin FIB i ETSETB ETSETB, FIB Els PCs de personal FIB no TIC s'han de reinstal.lar i migrar a nou domini XXI Poder cobrir la manca de personal de suport amb el servei de UPCNet
 Homegenitzar els PCs del PAS de la UPC
60 % En curs
Posada en marxa gestor incidències de la UTG Totes Eina de tíqueting de la UTG connectada amb mailtotiquet Registrar totes les incidències 90 % En curs
Web Serveis UTG Totes Estructurar guia i informació del serveis en format més usable Millorar comunicació 10 % Pendent
Projecte d'elaboració del catàleg de serveis de la UTG Totes Catàleg de serveis PDI, PAS, Estudiants i equips directius Millorar comunicació 70 % Pendent
Revisió model servei aules docents Campus Nord ETSETB, FIB 5 % Pendent
Projecte de coordinació laboratoris de docència Telecos ETSETB Funcionament més pautat i conegut per totes les persones que es dediquen al suport TIC de la docència de l’entorn Telecos. Millorar coordinació.
 Fer equip i grup de treball
 Treballar temes plegats
30 % En curs
Organització de l'Àrea de Docència de la Unitat TIC de la nova UTG FIB, ETSETB, ESAII, TSC, ENTEL Funcionament adaptat a serveis i persones Millorar el servei i el funcionament 15 % En curs
Escollir i posar en marxa eines de col·laboració compartides UTG Provar i implantar eines de col·laboració que es puguin fer servir a nivell UTG Millorar col·laboració entre el personal de la nova UTG 80 % En curs
Aplicació de gestió usuaris i recursos de la UTG (GURU) Totes Llistes semi automàtiques de personal al que ha de donar servei la UTG.
Assignació espais (taula, despatx) dels departaments
Històrics personal departaments
Assignació de recursos TIC
Millorar comunicació amb usuaris UTG
Millorar eficiència de les gestions USD
Gestió usuaris UTIC més eficient i transversal
40 % En curs
Tramitació peticions i compres Pla TIC 2019 ETSETB, FIB, EEL, CS, FIS Tramitació de peticions cofinançament Pla TIC
Realització de les comandes
Renovació equip obsolet 50 % En curs
Adaptació i implantació aplicació gestió de compres Totes Gestió del workflow de tramitació de comandes i inventari Millorar eficiència gestió comandes i inventaris, especialment de l'àmbit TIC 20 % En curs
Adaptació a nova VPN de la UPC - Adaptació tallafocs i servidors FIB… Canvi regles dels tallafocs i servidors per adaptar-se a nous rangs de direccionament utilitzats per la VPN  Millora de la seguretat. Utilitzar serveis corporatius 20 % En curs
Adaptació a nova VPN de la UPC - estacions treball i portàtils FIB… Instal·lació de nous clients a estacions de treball i portàtils Millora de la seguretat. Utilitzar serveis corporatius 20 % En curs
Pilot de monitorització a plataforma UPCnet UTG Valoració del sistema
Poder monirtoritzar serveis comuns i de les unitats
10 % En curs

 

 Projectes específics de les unitats acadèmiques

 Projectes específics de les unitats acadèmiques Unitats afectades Descripció breu resultat Benefici / cost d'oportunitat % avenç actual Estat
AC: actualització gestor de cues HPC AC Migració de SGE a slurm No hi ha manteniment evolutiu de SGE 50 % En curs
AC: Anàlisi del sistema d’impressió AC Valoració del sistema Ús del servei corporatiu 75 % En curs
AC: Gestió de baixes AC Eliminació de comptes sense vinculació
 Definició de normativa d’usuaris
Millorar l’aprofitament dels recursos 40 % En curs
AC: IaC - Provisionament Ubuntu18 AC Actualització a la darrera versió LTS Equips actualitzats
 Reforçar la seguretat
25 % En curs
AC: IaC/DevOps – Actualització a Puppet5 AC Actualització de la versió existent Elasticitat de la infrastructura al tractar-la com a IaC 60 % En curs
CS: Reorganització dels serveis de la UGDSI a la secció GIE (ETSEITB)  CS Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGAIB Adaptació dels serveis al model UTG 5 % En curs
EEL: Actualització del Cluster EEL Actualitzar S.O. del cluster Evitar riscos servidor no actualitzat 40 % En curs
EEL: Migració CPD EEL a edifici OMEGA EEL Trasllat de tots els servidors a CPD UPC Millorar disponibilitat
Estalvi energètic
Poder concentrar els equips de la UTG a un únic lloc
50% En curs
EEL: Migración del aula de doctorado a Linux EEL Renovación parcial con 2 nuevos pcs y reinstalación de los otros 6 con Linux Usabilidad y evitar problemas de seguridad 30 % En curs
EIO: Creació d'una nova imatge estació en Windows 10 EIO Imatge del sistema operatiu Windows i aplicacions emprades pel departament EIO habitualment Instal·lacions i reinstal·lacions amb software actualitzat 20 % En curs
EIO: Migració CPD EIO a edifici Vertex EIO Trasllat de tots els servidors a CPD UPC Millorar disponibilitat
 Estalvi energètic
 Poder concentrar els equips de la UTG a un únic lloc
5 % En curs
EIO: Traspàs serveis TIC secció industrials a UTG Industrials  EIO, UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGAIB Adaptació dels serveis al model UTG 2 % prestudi
ENTEL: Ampliació cabina blades Dell ENTEL Ampliació de 2 nodes cabina CMC Dell per a grups de recerca 40 % Pendent
ENTEL: Migració CPD ENTEL a edifici Vèrtex ENTEL Trasllat servidors a CPD corporatiu al Vèrtex Millorar disponibilitat
Estalvi energètic
 
15 % En curs
ENTEL: Renovació equips aules docents S102 i S104 ENTEL Renovació 24 equipos en 2 aules docents C3 Equips actualitzats i en manteniment 50 % En curs
ENTEL: Renovació Equips Laboratoris docents Telemàtica ENTEL Renovació 24 llocs de treball 50 % En curs
ESAII: Assumir tots els serveis secció ESAII al Campus Nord UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGCNTIC de la secció ESAII al CN Adaptació dels serveis al model UTG 2 % prestudi
ETSETB: Adequació del CPD (Racks, Switchos, Servidors) ETSETB Sanejament i ordenació Millorar la gestió física de les infraestructures i minimitzar riscos 80 % En curs
ETSETB: ePlaDoc manteniment ETSETB Adaptació del programa de planificació I calendarització dels nous plans d’estudi 75 % En curs
ETSETB: Mobilitat Acords ETSETB Incorporar la gestió dels Acords a l’aplicatiu de Mobilitat 75 % En curs
ETSETB: Ravada (Clustering+Proxmox+GPU) ETSETB Evolucionar el producte Millores i seguir roadmap 30 % En curs
ETSETB: Renovació Equips Laboratoris docents Electrònica ETSETB Renovació 12 llocs de treball 50 % En curs
ETSETB: Revisar Esquema de Xarxa Troncal ETSETB ETSETB 50 % En curs
ETSETB: TFE ETSETB Adaptació noves peticions d’Equip Directiu (incorporar àrees temàtiques, dipòsit i canvis per GEF) 75 % En curs
ETSETB: TFE Tribunals ETSETB Millora en la confecció dels Tribunals -- En curs
ETSETB: Traspàs del correu pel PAS i bústies compartides a @upc.edu ETSETB Tot el PAS farà servir correu @upc.edu 80 % En curs
FIB i AC: Adeqüació aula sistemes operatius al Mòduls D6 FIB,AC Connexió de l'aula a la xarxa de la FIB i renovació dels equips per altres de sgona ma Equips més actualitzats i integrats a laboratoris i sistema de gestió de la FIB
 La FIB disposarà d'una aula gran adicional per a les assiganures de sistemes operatius
10 % En curs
FIB: Ampliació num llocs de treball aules informàtiques (C6-S303) FIB

Obres, instal·lacions i instal·lació de nous ordinadors per ampliar llocs de treball de l'aula C6-S303.

Trasllat de l'aula JEDI i del despatx de operació del C6.

Disposar d'aules més grans per adequar-se a les necessitats de la FIB 15 % En curs
FIB: Anàlisi i Implementació de nous indicadors quadre comandament FIB FIB Incloure indicadors de les accions de millora del rendiment dels estudiants FI (TFG) Disposar d'eines de suport a la presa de decissions respecte als estudiants de Fase Inicial 30 % En curs
FIB: Canvi entorn Cloud UPC a nou Cloud UPC FIB Entorn cloud UPC es discontinua I cal recrear els servidors en producció en el nou entorn. Un cop recreats, fer migració dades. Migració cap a entorn de cloud privat amb millors prestacions 10 % En curs
FIB: Eliminació sistema Lotus Notes (Documentació i BBDD històriques) FIB Arxiu de base de dades històriques i migració de documentació cap a altres entorns (aplicacions específiques, RedMine...) Abandonar entorn obsolet 5 % En curs
FIB: Migració a Windows 10 laboratoris informàtics de la FIB FIB Migració a windows10 amb servidors en AD (samba4) a les
 aules. Fins ara no hi havia Active Directory a les aules. Implica canviar el SO dels clients i modificar tota la
 infraestructura de servidors/altes alumnes/etc. que hi ha darrere per
 adequar-ho
Actualitzar sistema operatiu que fan servir estudiants/professors per a docència
 Sistema compatible amb darreres versions HW PCs Pla TIC
90 % En curs
FIB: Migració API python 2 a 3 FIB Incompatibilitat de Python 2 amb 3 90 % En curs
FIB: Migració ldap a nou servidor FIB Baixa servidor 5 % En curs
FIB: Migració sistema backup (fase estudi inicial) FIB Antic sistema obsolet Migració sistema a un actual i canviar backup cintes a disc 80 % preestudi
FIB: Migració wikis de docència FIB Antic sistema obsolet Migració a nou servidor I nou entorn 5 % En curs
FIB: Nova aplicació de mobilitat internacional FIB compatible amb Eramus without Papers FIB

Prova de Concepte: TFG vinculat

Apli

30 % En curs
FIS: canvia adreçament públic a privat FIS En curs
FIS: Reorganització dels serveis TIC del departament FIS Reorganització dels serveis TIC que es donen a l'antic departament FEN Homogeneitzar el servei i entorn tecnològic de la resta del departament.
Relleu de tècnic TIC que es prejubila
En curs
FIS: trasllats CPD planta 1 al CPD OMEGA FIS Trasllat del clúster dels grups de física de la planta 1 (històricament Departament FA) al CPD del OMEGA En curs
FIS: trasllats CPD planta 2 al CPD Besòs FIS Trasllat del clúster dels grups de física de la planta 2 (històricament Departament del FEN) al CPD del Besòs. En curs
MAT-ETSETB: Migració CPD MAT-ETSETB a edifici OMEGA/Vertex MAT 15 % En curs
OE: Assumir tots els serveis secció OE al Campus Nord OE, UTG Industrials, UTG CNTIC Simplificar arquitectura i preparar futur traspas a la UTGCNTIC de la secció OE al CN Adaptació dels serveis al model UTG 2 % prestudi
RDlab: Actualització d'imatges HPC a Ubuntu 18.04LTS CS tenir els nodes d'execució amb un sistema mantingut LTS Nous programes requereixen noves versions de S.O 25 % En curs
RDLab: Actualització servei de fitxers Lustre a branca 2.12.x CS Tenir el sistema de fitxers a la nova branca LTS Actualitzacions, manteniment, bugs... 50 % En curs
RDLab: Ampliació plataforma de virtualització ONE CS Millora del servei de virtualització Compatibilitat, federació 10 % En curs
RDLab: Jutge 2019 CS, FIB Actualització plataforma JUTGE Ampliació de capacitat i millora del servei 50 % En curs
RDLab: Plataforma BD MaxScale per recerca CS Servei de BD per projectes de BigData Els serveis actuals (MySQL) no escalen 90 % En curs
TSC: Ampliació del servei de dades de recerca per a Teledetecció TSC Actualització i ampliació del servei d'emmagatzematge de dades amb Glusterfs del grup de recerca RSLAB. Ampliació de la capacitat i disposar del sistema amb els servidors atualitzats a la darrera versió. 90 % En curs
TSC: Ampliació i redistribució dels CPDs de TSC TSC Ampliació de la capacitat energètica i distribució de la càrrega entre les tres sales de CPD de TSC. Adaptació als requisits de potència energètica per a l'ús massiu d'alta computació, particularment sobre GPUs. 40 % En curs
TSC: Automatització d'adquisició i classificació de dades de LIDARLAB TSC Sistema automàtic de classificació de dades obtingudes de les mesures del laboratori de LIDAR. Millora de l'organització i la disponibilitat de les dades per tal de facilitar el processat posterior. 90 % En curs
TSC: Escriptoris virtuals per a laboratoris de recerca TSC Homogeneització dels llocs de treball als laboratoris de recerca del Departament. Entorns de treball unificats i adaptats a les aplicacions de recerca i als seus usuaris. 10 % En curs
TSC: Integració d'OpenStack i Foreman-Puppet TSC 80 % En curs
TSC: Integració LDAP TSC amb LDAP UPC i SSO TSC Integració de les eines del departament en l'entorn LDAP UPC. Utilització de l'usuari únic UPC a totes les aplicacions de la Unitat.. 15 % En curs
TSC: Nou servei d'accés segur a recursos de recerca (VPN) TSC Actualització i millora del servei de VPN d'accès a recursos de recerca. Millorar el servei actual d'accés segur a recursos de recerca, augmentant-ne la capacitat (nombre d'usuaris concurrents), l'amplada de banda i la disponibilitat. 60 % En curs
TSC: Sistema d'unificació de logs i monitorització amb Prometheus i ELK TSC Unificar en una sola BBDD els logs i mètriques provinents dels nostres serveis i sistemes. Disposar d'un mètode àgil de la gestió dels logs i mètriques per tal de millorar la prevenció i la resolució de problemes. 10 % En curs
TSC: Unificació de sistemes d'alta computació dels grups de recerca (CALCULA) TSC Integració al servei CALCULA de sistemes de computació de grups de recerca que encara estan aïllats. Proporcionar els avantatges que ofereix la platforma d'alta computació CALCULA als grups de recerca com GPI i RSLAB. 90 % En curs